Person som drejar.

Prova på att dreja på keramikverkstaden Kavaletten

Datum:

Tid: 10:00-12:30 eller 13:30-16:00

Plats: Keramikverkstaden Kavaletten, Erik Segersälls väg 7-9

Pröva på att dreja på keramikverkstaden Kavaletten, för dig mellan 13–18 år.

Workshopen pågår i 2 och en halv timme och hålls av en keramiker på Kavaletten. Personal från Ungdomens hus Älvsjö kommer att finnas med på plats under hela dagen.

Anmälan

Anmäl dig senast torsdagen den 28 oktober till Sara Zetterqvist!

E-post: sara.zetterqvist@stockholm.se