Stöd till oroliga barn och unga

Publicerad:

Uppdaterad:

Oron bland barn och unga kan vara stor just nu, med ovisshet, avsaknad av rutiner och att vara hemma mer – kanske hela tiden. Är du orolig kan du få stöd.

Vill du prata med en vuxen men inte dina föräldrar?

Ibland kan man behöva prata med en vuxen som inte är ens förälder. Vill du prata med en vuxen kan du ringa eller mejla till oss på socialtjänsten. Vi ger stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Du kan även ringa till Bris (Barnens rätt i samhället) för att prata med en kurator.

Du har rätt att må bra. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Du ska ha en vuxen som tar hand om dig. 

Kontakta socialtjänsten

Om dina föräldrar inte kan ta hand om dig så att du mår bra och har det bra hemma ska du få hjälp av socialtjänsten, eller soc som många unga kallar det. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen Koll på soc.

Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00

Telefon: 116 111
Chatt: Bris webbplats

Ungdomsmottagningen

Du kan få hjälp och stöd på Ungdomsmottagningen om du är mellan 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år. Det är olika på olika mottagningar.

Familjebehandling

Hela din familj kan få hjälp och stöd med familjerådgivning. 

Är du orolig för coronaviruset?

Rädda Barnens psykologer delar med sig av tips till dig som känner oro.

Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns råd och länkar för olika målgrupper, åldrar och behov.

Stöd till barn 0–12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Stöd till ungdomar 12–25 år

Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Stockholms stad är ansvarig för att säkerställa barns rättigheter i sina verksamheter. Stadens barnombudsman ska driva på och stödja det arbetet.

Fler råd kring oro för coronaviruset 

Du hittar också råd och stöd hos flera av Sveriges myndigheter, om du känner dig orolig, otrygg eller vill få svar på dina frågor.