Ungdomens hus i Älvsjö

Älvsjö stationsgata 21

Visa på karta

Ungdomens hus i Älvsjö har aktiviteter för dig mellan 13 och 18 år. Hos oss kan du spela fotboll, prova på boxning och friskvård. Du kan också spela musik i vår replokal eller studio.

Fakta

Typ av service
Fritidsgård och ungdomsgård
Verksam i
Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Aktiviteter

På Ungdomens hus har aktiviteter varje vecka som exempel:

 • idrottsaktiviteter som fotboll, boxning och friskvård
 • musikverksamhet, replokaler, studio och workshops
 • film och foto
 • drama och dans
 • skapande och design
 • konserter
 • evenemang
 • föreläsningar och utbildningar i ämnen som berör och påverkar unga människor i sin vardag.

Ny lokal

I början av 2020 byter vi lokal och samtidigt bygger vi om. Under januari bjuder vi in ungdomar till workshop och fokusgrupper för att gemensamt utforma den nya lokalen och våra aktiviteter under året. Ungdomarna kommer även vara med och iordningställa den nya lokalen tillsammans med oss. Vi kan redan nu berätta att vi fortsättningsvis kommer ha en studio och musikverksamhet, en lokal för dans och träning och givetvis utrymmen för social samvaro.

Vår grund

På Ungdomens hus arbetar vi coachande och utgår från ungdomarnas egen kreativitet och delaktighet. I vårt arbete utgår vi från tre grunder som bildar vår plattform:

 • idrott
 • kultur
 • ett stort socialt engagemang.

Hitta hit

Uppdaterad