Ung i Stockholm

För dig som är ung i Stockholm finns här bland annat ungdomsmottagning, fritidsgårdar och hur du söker kollo.

Stöd till oroliga barn och unga

Oron bland barn och unga kan vara stor just nu, med ovisshet, avsaknad av rutiner och att vara hemma mer – kanske hela tiden. Är du orolig kan du få stöd.

På gång i Stockholms stad

Mer inom Ung i Stockholm

Skarpnäcks kulturhus

Från amatörkultur till professionell kultur – Skarpnäcks kulturhus arbetar med en stor bredd.

Östberga kulturhus

Östberga kulturhus – ett allaktivitetshus där medborgarnas delaktighet och behov står i centrum.