Fältassistenterna

Stockholms stads fältassistenter finns tillgängliga för alla ungdomar i staden. Vi träffar dig på dina villkor och kan lyssna om det är något du vill prata om.

Fältassistenterna finns på olika platser i staden där du som ung kan befinna dig. Vi finns bland annat på skolor, fritidsgårdar, gator och parker. Vi arbetar dag, kvälls- och nattetid och har tystnadsplikt. Fältassistenterna samarbetar även med andra verksamheter för att hjälpa ungdomar.

Tillsammans med fältassistenterna kan du även hitta på aktiviteter eller få möjlighet att träffa andra ungdomar i gruppverksamhet.

Det går även att träffa en fältassistent för ett enskilt samtal. Vi kan träffas till exempel i skolan, på våra kontor eller på en promenad. Du bestämmer vad som känns bäst. Samtalen behöver inte handla om dig, det kan vara en fråga om ett syskon, kompis eller en vuxen i ditt liv.

Film om stadens fältassistenter

Uppdaterad