Barns och ungas rättigheter

Barn och unga ska ha det bra och vara trygga oavsett bakgrund. Enligt barnkonventionen är varje människa under 18 år ett barn.

Uppdaterad