Kollo

Kollo är ett läger för barn där man hittar på roliga aktiviteter. Stockholms stad erbjuder traditionell kolloverksamhet och även kollon med olika inriktningar.

Avgift för kollo sommaren 2020

Avgiften för kollo 2020 betalas med faktura. Fakturan skickades ut i slutet av augusti.

Lägerverksamhet för barn i skolår 1–9

Kollo är en lägerverksamhet för barn som går i skolår 1–9. Förutom kollon med traditionell kolloverksamhet finns det kollon med estetisk inriktning, segling, djur och äventyrsinriktning.

På kollo finns det gott om vuxna och varje enskild kollogård ställer stora krav på såväl kollots säkerhet som ledarnas lämplighet och erfarenheter.

Jobba som kolloledare

Om du vill söka jobb som kolloledare måste du ha fyllt 20 år. För att få information om hur du ska söka jobb kontaktar du den kolloarrangör du är intresserad att arbeta hos. Arrangören informerar dig om hur du ska gå till väga.

Följ oss på Facebook

Frågor och svar om kollo

Barn som bor och är folkbokförda i Stockholms stad och går i skolår 1–9 kan söka kollo. Önskemål om att åka tillsammans med syskon eller en kompis uppfylls så långt det går.

Barn som bor i annan kommun än Stockholms stad kan söka privata platser direkt hos kolloarrangören. När du bestämt dig för vilket kollo som verkar intressant, tar du kontakt med kolloarrangören.

Vad det kostar att åka på kollo beror på

  • hushållets sammanlagda inkomst (före skatt)
  • hur många barn från hushållet som åker på kollo
  • antal dagar på kollot.
Avgift per barn och dag
Hushållets inkomst 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn
0–20 000 kr Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
20 001–30 000 kr 120 kr 96 kr 72 kr 48 kr
30 001–42 000 kr 250 kr 200 kr 150 kr 100 kr
42 001–52 000 kr 350 kr  270 kr 200 kr 140 kr
52 001 kr– 370 kr 285 kr 210 kr 150 kr


Observera att det står fel avgift i den av posten utdelade kollokatalogen. Det gäller hushållets inkomst i nivå 3 och 4, som är 30 001–42 000 kronor respektive 42 001–52 000 kronor.

Om en familj har fler än fyra barn som åker på kollo betalar familjen enbart för fyra barn.

Exempel 1
Sammanlagd månadsinkomst: 23 000 kronor.
2 barn i 14 dagar: 2 x 96 x 14 = 2 688 kronor.

Exempel 2
Sammanlagd månadsinkomst: 46 000 kronor.
1 barn i 10 dagar: 1 x 350 x 10 = 3 500 kronor.

Om ditt barn blir sjukt och inte kan åka kan du få tillbaka avgiften genom att styrka sjukdom med läkarintyg. Blir ditt barn sjukt under kollovistelsen skickar kollot hem ditt barn. Under rådande omständigheter med covid-19 betalar du då endast för de dagar barnet har varit på kollo.

Åker ditt barn hem tidigare, av annan anledning än sjukdom, återbetalas inte avgiften. Avgiften återbetalas inte heller om barnet skulle bli hemskickat.

Stadsdelsnämnderna är ansvariga för kolloverksamheten. Stadsdelsnämnderna har ansvar för att följa upp och granska kvaliteten på de kolloplatser som upphandlats.

Erbjudande om kolloplats skickas ut via e-post mellan den 20 mars och den 6 april. När du får erbjudandet har du åtta dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen.

Tackar du ja till erbjudandet blir anmälan bindande. Tackar du nej till erbjudandet erbjuds platsen till annan sökande.

Efter att anmälan blivit bindande kan du endast boka av platsen om ditt barn blivit sjukt. Du måste boka av skriftligt. Skicka med läkarintyg.

Om kollot skulle ställas in med anledning av coronakrisen, så blir du kontaktad av Stockholms stad. Avgiften för kollo 2020 betalas med faktura som skickas ut i slutet av augusti.

Under maj månad bjuder kolloarrangören in dig och ditt barn till ett informationsmöte. Under mötet kan ni ställa frågor, träffa personal och blivande kollokompisar, samt få veta tid och plats för resan till kollo.

På kollo bor oftast fyra till sex barn tillsammans i ett rum. I samma hus som barnen sover finns det alltid en ledare som barnen kan vända sig till vid hemlängtan, sjukdom eller annat.

Både barn och ledare hjälps åt med att utföra praktiskt arbete på kollogården, som matlagning och städning. På vissa kollogårdar finns endast torrdass. Kontakta din kollogård om du vill veta mer.

Kollogården ansvarar för resan till och från kollot. En ledare från kollogården åker alltid med. Resan till kollo kan exempelvis ske med SL-buss eller inhyrd buss. Mer specifik information om resorna ges av kolloarrangören på informationsmötet i maj.

Barn och ungdomar på kollo omfattas av stadens olycksfallsförsäkring, som är tecknad hos S:t Erik Försäkrings AB.

Uppdaterad