Kollo

Kollo är ett läger för barn där man hittar på roliga aktiviteter. Stockholms stad erbjuder traditionell kolloverksamhet och även kollon med olika inriktningar.

Avgift för kollo sommaren 2021

Avgiften för kollo 2021 betalas med faktura. Fakturan skickas ut i slutet av augusti.

Kunde ditt barn inte delta på kollo under hela eller delar av perioden på grund av symtom som liknade covid-19 betalar du endast för de dagar som barnet var på kollo. För frånvaro av andra anledningar, till exempel om barnet kom senare eller åkte hem tidigare, betalar du för hela kolloperioden.

Lägerverksamhet för barn i skolår 1–9

Kollo är en lägerverksamhet för barn som går i skolår 1–9. Förutom kollon med traditionell kolloverksamhet finns det kollon med estetisk inriktning, segling, djur och äventyrsinriktning.

På kollo finns det gott om vuxna och varje enskild kollogård ställer stora krav på såväl kollots säkerhet som ledarnas lämplighet och erfarenheter.

Jobba som kolloledare

Om du vill söka jobb som kolloledare måste du ha fyllt 20 år. För att få information om hur du ska söka jobb kontaktar du den kolloarrangör du är intresserad att arbeta hos. Arrangören informerar dig om hur du ska gå till väga.

Frågor och svar om kollo

Barn som bor och är folkbokförda i Stockholms stad och går i skolår 1–9 kan söka kollo. Önskemål om att åka tillsammans med syskon eller en kompis uppfylls så långt det går.

Barn som bor i annan kommun än Stockholm stad kan i mån av plats söka kollo direkt hos kolloarrangören, kontakta respektive kolloarrangör för mer information om en eventuell kolloplats.

Vad det kostar att åka på kollo beror på

  • hushållets sammanlagda inkomst (före skatt)
  • hur många barn från hushållet som åker på kollo
  • antal dagar på kollot.
Avgift per barn och dag
Hushållets inkomst 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn
0–20 000 kr Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
20 001–30 000 kr 120 kr 96 kr 72 kr 48 kr
30 001–42 000 kr 250 kr 200 kr 150 kr 100 kr
42 001–52 000 kr 350 kr  270 kr 200 kr 140 kr
52 001 kr– 370 kr 285 kr 210 kr 150 kr

Om en familj har fler än fyra barn som åker på kollo betalar familjen enbart för fyra barn.

Exempel 1
Sammanlagd månadsinkomst: 23 000 kronor.
2 barn i 14 dagar: 2 x 96 x 14 = 2 688 kronor.

Exempel 2
Sammanlagd månadsinkomst: 46 000 kronor.
1 barn i 10 dagar: 1 x 350 x 10 = 3 500 kronor.

Blir ditt barn sjukt och inte kan åka får du tillbaka avgiften om du har ett läkarintyg. Blir ditt barn sjukt under vistelsen får du tillbaka avgiften för sjukperioden om du har ett läkarintyg.

Kunde ditt barn inte delta på kollo under hela eller delar av perioden på grund av symtom som liknade covid-19 betalar du endast för de dagar som barnet var på kollo.

För frånvaro av andra anledningar, till exempel om barnet kom senare eller åkte hem tidigare, betalar du för hela kolloperioden.

Kolloarrangören ansvarar för kolloverksamhetens genomförande. Ansvaret innebär bland annat att verksamheten ska ge barnen en trygg vistelse med god omvårdnad och tillsyn i ändamålsenliga lokaler och utrymmen.

Staden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Staden följer upp och granskar kvaliteten på de kolloplatser som upphandlats.

På kollo bor oftast fyra till sex barn tillsammans i ett rum. I samma hus som barnen sover finns det alltid en ledare som barnen kan vända sig till vid hemlängtan, sjukdom eller annat.

Både barn och ledare hjälps åt med att utföra praktiskt arbete på kollogården, som matlagning och städning. På vissa kollogårdar finns endast torrdass. Kontakta din kollogård om du vill veta mer.

Kollogården ansvarar för resan till och från kollot. En ledare från kollogården åker alltid med. Resan till kollo kan exempelvis ske med SL-buss eller inhyrd buss. Mer specifik information om resorna ges av kolloarrangören på informationsmötet i maj.

Barn och ungdomar på kollo omfattas av stadens olycksfallsförsäkring, som är tecknad hos S:t Erik Försäkrings AB.

Har du synpunkter på kolloverksamheten kontakta respektive kolloarrangör eller din stadsdelsförvaltning.

Läs även

Uppdaterad