Stort intresse för kollo

Publicerad:

Uppdaterad:

I år är intresset för kollo större än vanligt. Totalt beräknar kolloverksamheterna att kunna erbjuda en plats till 60 procent av de som har sökt.

Kollo är en lägerverksamhet för barn i skolåren 1–9. Förutom kollon med en traditionell kolloverksamhet finns det också kollon med estetisk, seglings-, djur- och äventyrsinriktning.

Större intresse än vanligt

I år är intresset för kollo större än vanligt. Totalt har 9 752 ansökningar om en plats på kollo kommit in. Jämfört med år 2020 är det en ökning på 2 148 ansökningar.

Förra året erbjöds 5 649 platser på kollo. I år han man utökat platserna till 6 038 stycken. Kolloverksamheten beräknar kunna erbjuda plats till 60 procent av alla som har sökt.

Fick du ingen plats på kollo?

Du som inte har fått en plats på kollo kan bli erbjuden en restplats om någon tackar nej till sin plats.