Bagishuset

Byälvsvägen 20

Bagishuset är för dig som är 13–17 år. Vi är en fritidsgård full av idrott och kreativt skapande.

Fakta

Typ av service
Fritidsgård och ungdomsgård
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Om fritidsgården

Alla våra verksamheter är gratis, frivilliga och bygger på ungas önskemål.

Vi har nolltolerans när det kommer till våld, alkohol och andra droger. Vi samverkar med föräldrar, polis, socialtjänst och andra viktiga parter för att unga ska ha en så bra, trygg och stabil fritid som möjligt!

Vi arbetar salutogent (bygger på det friska), normkritiskt och vill stärka det informella lärandet.

Följ oss på Instagram @bagishuset

Fritidslotsar

I Skarpnäcks stadsdelsområde finns fritidslotsar. De arbetar uppsökande mot ungdomar och är ett stöd för våra fritidsverksamheter och föreningslivet i att nå nya målgrupper och därigenom stimulera unga att bli mer inkluderade.

Ibbi Chune Jogestrand
Telefon och sms: 076–121 73 08
E-post: ibi.chune.jogestrand@stockholm.se

Marko Stankovic
Telefon och sms: 076–121 73 07
E-post: marko.stankovic@stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad