Ungdomar som träffas på ungdomsgården.

Ungdomens hus Älvsjö

Älvsjö stationsgata 19

I Älvsjö centrum finns Ungdomens hus Älvsjö som är en öppen mötesplats med aktiviteter och annan verksamhet för dig som är mellan 13–17 år. Varmt välkommen till oss på Stationsgatan 19!

Fakta

Typ av service
Fritidsgård och ungdomsgård
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Om oss

Ungdomens hus Älvsjö är en öppen mötesplats där vi erbjuder både spontana och planerade aktiviteter. Hos oss kan du till exempel fika, spela spel, umgås med dina vänner eller få hjälp med läxor. Du kan även delta i våra ledarledda verksamheter och aktiviteter.

Vi utformar programmet löpande tillsammans med våra besökare och utöver vår ordinarie verksamhet har vi olika evenemang som till exempel föreläsningar, workshops och konserter. För mer information om vad som pågår just nu följ oss på Instagram: @Ungdomenshus_alvsjo eller skicka ett mejl till hagerstenalvsjo@stockholm.se.

Du kan påverka

Du har möjlighet att vara med och påverka innehållet och utvecklingen av verksamheten på Ungdomens hus. En gång i månaden har vi något som kallas gårdsråd där du har möjlighet att komma med förslag och idéer på till exempel aktiviteter vi ska göra under terminen eller önskemål om böcker, spel eller annat vi kan köpa in för att ha i vår öppna verksamhet.

Om du inte kan medverka på något av våra gårdsråd kan du alltid skicka ett DM med dina förslag till oss på Instagram.com/ungdomenshus_alvsjo eller skicka ett mejl till hagerstenalvsjo@stockholm.se.

Gör ett eget projekt

Har du en idé om ett projekt, en aktivitet eller evenemang som du vill genomföra? Vi på Ungdomens hus hjälper dig gärna på vägen mot ditt mål! Kontakta hagerstenalvsjo@stockholm.se för mer information och rådgivning för vilket typ av stöd som skulle passa just din idé bäst.

Samverka med oss!

Du som representerar en lokal förening eller verksamhet med barn och unga som målgrupp är alltid välkomna att höra av sig till oss på Ung fritid i Hägersten-Älvsjö. Vi samverkar gärna kring aktiviteter eller projekt. Kontakta sara.zetterqvist@stockholm.se för mer information.

Ung fritid

Ungdomens hus Älvsjö är en av fyra mötesplatser för unga som drivs av Ung fritid inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Målet med verksamheten är att ge unga möjlighet till en meningsfull fritid med eget skapande i fokus, där alla deltar utifrån sina förutsättningar och i sin takt. Här möter fritidsledare unga med positiv förväntan och nyfikenhet på vad de behöver och önskar. De ungas egna idéer, inneboende kompetenser och intressen, det egna skapandet och personlig utveckling ska stå i centrum. Ung fritids verksamheter är trygga tillgängliga och inkluderande.

Ung Fritid ansvarar även för:

  • parklekar
  • fältassistenter
  • ungdomsmottagning.

Hitta hit

Uppdaterad