Det här är barnkonventionen

Barnkonventionen ska se till att du som är barn eller ungdom behandlas med respekt. Du har också rätt att berätta vad du tycker i frågor som påverkar ditt liv.

Barnkonventionen är rättigheter för barn. Den innehåller 54 olika regler som kallas artiklar. Dessa artiklar handlar om att barn och unga ska ha det bra och vara trygga oavsett bakgrund. Enligt konventionen är varje människa under 18 år ett barn.

Fyra extra viktiga artiklar

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av dem är extra viktiga och styr hur alla andra delar ska tolkas.

De fyra artiklarna handlar om att:

  • alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras eller bli sämre behandlad.
  • alltid ta hänsyn till barns bästa innan vuxna fattar beslut
  • varje barn har rätt att leva, utvecklas och må bra
  • varje barn har rätt att berätta vad de tycker i frågor som påverkar barn och att vuxna måste lyssna.

Vuxna måste ta reda på vad barn och unga tycker

Från och med den 1 januari 2020 är rättigheterna i konventionen svensk lag. Lagen innebär att alla vuxna som jobbar på kommuner och myndigheter måste ta reda på vad barn tycker i frågor som påverkar barn och ta hänsyn till barnets åsikter.

Det kan bland annat handla om att vi ska se till att du får information och att du tycka till i alla frågor som rör dig.

Frågorna kan till exempel handla om:

  • din skola eller fritidsgård
  • idrottshallar eller cykelvägar som ska byggas
  • förslag på nya fritidsaktiviteter
  • frågor om området där du bor.

Unga panelen

Är du 11-15 år och bor i Stockholm? Vill du vara med och tycka till om hur Stockholm växer? Gå med i nystartade Unga panelen.

Stockholms barnombudsman

I Stockholms stad finns en barnombudsman. Barnombudsmannens jobb handlar om att se till att de som bestämmer och att alla kommunens verksamheter har kunskap om barnkonventionen. De ska också respektera barn och ungas rättigheter och intressen i alla frågor som påverkar dig på olika sätt.

Vill du lära dig mer?

Du kan läsa mer om barnkonventionen och dina rättigheter på webbplatsen Mina rättigheter.

Stöd och hjälp

Du kan alltid vända dig till en vuxen om du behöver stöd och hjälp. Det kan till exempel vara en lärare på skolan, skolsköterskan eller personalen på fritidsgården.

Det finns också många andra ställen dit du kan vända dig.

Uppdaterad