Samtycke

Ett nej är ett nej. Ett nja är inte ett ja. Det finns bara ett sätt att bli säker: Läs av signaler, lyssna in – och stäm av.

Har du börjat fundera på vad samtycke innebär och varför det är viktigt? Testa quizet ”Okej eller inte okej” och läs mer om ömsesidighet och respekt.

Ungdomsmottagning på nätet

Webbplatsen umo.se vänder sig till alla som är mellan 13 och 25 år. De har mer information om sex, hälsa och relationer.

Informationen finns också på engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.

Ellencentret ger stöd och hjälp

Ellencentret finns för dig som är mellan 15 och 25 år gammal, och som har erfarenheter av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad sugardating, eller att bli såld av andra. Där kan du chatta anonymt och göra ett quiz för att få tips och råd.

Ofrivilligt sex är olagligt

Sveriges nya sexualbrottslagstiftning, ofta kallad samtyckeslagen, slår fast att varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sex ska vara frivilligt, annars är det olagligt.

Brottsoffermyndigheten har information om olika sexualbrott och vad de innebär.

Nytt i skolan: Sexualitet, samtycke och relationer

Sexualundervisningen i skolan ska få ett nytt fokus från och med höstterminen 2022. ”Sex och samlevnad” blir då ”Sexualitet, samtycke och relationer” och ska

  • ske återkommande
  • ta upp frågor om frivillighet och samtycke
  • stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val
  • ge kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön.

Uppdaterad