Stöd för dig som känner oro

Vid olyckor och allvarliga händelser kan många unga känna oro. Var inte ensam med din oro. Det finns stöd att få.

Vid allvarliga händelser sprids även information på sociala medier och det kan vara vanligt att vilseledande information delas. Det är viktigt att du är källkritisk och inte sprider rykten vidare.

Vill du prata med en vuxen men inte dina föräldrar?

Vill du prata med en vuxen kan du mejla till socialtjänsten. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen Koll på soc.

Du kan också ringa eller chatta med socialtjänsten.

Telefon: 08-508 25 600
Måndag–torsdag 08.00–16.00
Fredag 08.00–15.00

Bris stödlinje för barn

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att prata med en kurator. Telefonen är alltid öppen – även på natten. Du behöver inte säga vem du är och samtalet kostar ingenting.

Telefon: 116 111

Du kan få hjälp och stöd på ungdomsmottagningen om du är mellan 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år. Det är olika på olika mottagningar.

Fältassistenter

Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet.

Uppdaterad