Guide

Så ansöker du till kollo

Så här gör du när du ska ansöka om plats på kollo.

Innan du ansöker

Hjälp ditt barn att välja

För att ditt barn ska få en lyckad vistelse på kollo är det viktigt att du som vuxen hjälper till att välja kollo. Störst chans att få en plats har du om du söker till flera olika kollon, under flera olika perioder. Gärna under mitten av sommaren.

Fundera även över vilken åldersindelning som passar ditt barn, om ditt barn trivs bäst i stor eller mindre grupp och hur länge ditt barn klarar av att vara hemifrån.

Ta reda på ditt hushålls inkomst

Om ditt hushåll har en skattepliktig inkomst per månad som är lägre än än 52 000 kronor så blir din avgift för kollo lägre. Skattepliktig inkomst är till exempel lön, medan försörjningsbidrag och barnbidrag inte är skattepliktiga. Det finns även andra rabatter som du kan läsa om på sidan Så funkar kollo – avgifter och vanliga frågor:

Så kan du ansöka

Det finns flera sätt att ansöka. Du ansöker enklast via vår e-tjänst. För att ansöka via e-tjänsten behöver du vara vårdnadshavare och ha en e-legitimation.

Om du inte kan använda e-tjänsten så finns det andra sätt att ansöka på. På sidan Ansök till kollo finner du både e-tjänsten och de andra alternativ som finns:

Ansök till kollo

E-tjänsten steg för steg

Logga in

 • Logga in i e-tjänsten med den form av bank-id som du föredrar.
 • Om du loggar in i stadens e-tjänst för första gången så kommer du behöva koppla en e-postadress till ditt konto. Fyll i din e-postadress i fältet och klicka på spara. Du kommer då att få en bekräftelse skickad till e-postadressen. Följ instruktionerna för att bekräfta din e-postadress.
 • När du är inloggad i e-tjänsten bör du se sidan Ansökan.

Steg 1: Om den sökande – uppgifter om barnet och hushållet

 • Börja med att ange personnumret för det barn som du ansöker för.
 • Klicka på knappen Hämta personuppgifter, information om barnet fylls då i automatiskt.
 • Klicka på fältet stadsdel och välj den stadsdel där barnet bor. Till exempel Järva, Enskede-Årsta-Vantör eller Skärholmen. Om du inte vet vilken stadsdel som barnet bor i så kan du ta reda på det på sidan Hitta stadsdel:
  Hitta stadsdel

 • Klicka sedan på fältet Skolår och välj den årskurs som barnet går i nu under vårterminen.
 • Välj alternativ för inkomst, baserat på den totala skattepliktiga inkomsten per månad i hushållet där du som vårdnadshavare bor.
 • Om du anger att inkomsten är lägre än 52 000 kronor per månad så kommer ett nytt fält att öppnas. Där ska du fylla i inkomsten.
 • Välj sedan om du är ensamboende eller sammanboende.
 • Om du är sammanboende så kommer nya fält att visas. Där ska du ange kontaktuppgifter för vårdnadshavare 2.
 • Klicka på Nästa för att gå vidare till nästa steg.

Steg 2: önskemål

 • Nu ska du ange barnets önskemål om kollon att åka till, i prioritetsordning. Du kan göra upp till fyra val genom att klicka på fälten för kollogård och period.
 • Du kan även ange personnummer till syskon eller kompisar som barnet önskar åka tillsammans med.
 • Du behöver be kompisars vårdnadshavare om tillstånd innan du anger kompisars personnummer.
 • Du kan även komplettera en inskickad ansökan i efterhand och då fylla i personnummer till kompisar. 
 • Klicka på knappen Nästa för att gå vidare till nästa steg.

Steg 3: läs igenom och skicka in

 • Nu ser du en sammanfattning av valen som du har gjort.
 • Läs igenom och se att informationen stämmer.
 • Klicka sedan i rutan som säger att du godkänner din ansökan, samt hur Stockholms stad behandlar dina personuppgifter.
 • Klicka på Nästa för att skicka in din ansökan.

Steg 4: Bekräftelse på inskickad ansökan

 • Nu ska du se en bekräftelse på att din ansökan har skickats in. 

Ändra eller komplettera en inskickad ansökan

Du kan komplettera din ansökan till och med sista ansökningsdatum. Du kan exempelvis i efterhand lägga till personnummer till kompisar som ditt barn vill åka med. Du behöver dock be vårdnadshavare om tillstånd innan du anger kompisars personnummer.

Komplettera med e-tjänsten 

 • Logga in, klicka på meny och Min sida.
 • Nu kan du se din ansökan eller de ansökningar som du har skickat in.
 • Klicka på Redigera för att ändra en ansökan.
 • Du kan nu ändra eller komplettera din ansökan.
 • Klicka på slutför din ansökan för att spara den.

Komplettera utan e-tjänsten

Om du ansökt på annat sätt än via e-tjänsten behöver du höra av dig till kontaktcenter för att komplettera din ansökan.

Kontaktcenter Stockholm:
E-post: kollo@stockholm.se
Telefon: 08-508 00 508

Då får du besked om plats

Mellan den 18 mars till den 8 april skickar vi ut erbjudanden om kolloplats via e-post. 

Så fördelas platserna 

Varje år söker tusentals barn till kollo via Stockholms stad och tyvärr går det inte att garantera att alla barn får en plats. Du kan läsa mer om hur platserna fördelas och få tips för att öka chansen att få plats på sidan Så funkar kollo – avgifter och vanliga frågor:

Tacka ja eller nej till en plats

Om du får ett erbjudande om kolloplats har du åtta dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen.

 • Om du tackar ja är ditt svar bindande och du kommer att få en faktura för vistelsen.
 • Om du tackar nej så kommer ett annat barn att få platsen. Du kommer inte att få ett annat erbjudande om plats.
 • Om du inte svarar inom åtta dagar så kommer ett annat barn att få platsen. Du kommer inte att få ett annat erbjudande om plats.

Svara ja eller nej med e-tjänsten

 • Logga in.
 • Klicka på Meny och välj Min sida.
 • Om du har blivit erbjuden en plats så ser du namnet på kollogården och perioden.
 • Klicka på Ja tack för att acceptera erbjudandet eller klicka på Nej tack för att avböja erbjudandet.

Svara ja eller nej utan e-tjänsten

Om du får ett erbjudande via post, fyll i talongen och posta den till kontaktcenter. Svara i god tid.