Barn som sitter på en äng med blommor i händerna.

Frågor och svar om kollo

Här finns svar på vanliga frågor om kollo.

Du kan hitta svar på frågor som om man får åka tillsammans med kompisar eller syskon och hur platserna tillsätts.

Kollo är ett sommarläger

Kollo är ett sommarläger för barn och unga. Barnen får komma ut i naturen, leka och träffa nya kompisar. De bor på kollogårdar eller båtar tillsammans med vuxna ledare som ser till att barnen har det bra och hittar på roliga aktiviteter. Kollo är en gammal tradition i Stockholm som funnits i över hundra år.

Frågor och svar

  • Barn som bor och är folkbokförda i Stockholms stad och går i skolan i årskurs 1–9 kan söka kollo.
  • Vill man åka tillsammans med syskon eller kompisar så försöker vi tillgodose grupperna och kolloperioderna utefter det. Men det finns ingen garanti för att ditt barn får åka med ett syskon eller en kompis. Du kan skriva önskemålet i din ansökan.
  • Barn som bor i annan kommun än Stockholm stad kan i mån av plats söka kollo direkt hos kolloarrangören, kontakta respektive kolloarrangör för mer information om en eventuell kolloplats. Kontaktinformation till arrangörerna hittar du på sidan "Hitta kollo".

Varje år söker tusentals barn till kollo via Stockholms stad och tyvärr går det inte att garantera att alla barn får en plats. Platser tilldelas så att varje grupp som åker till kollo får en jämn fördelning mellan kön, ålder och antal barn per stadsdelsområde.

Det är mycket svårare att få en kolloplats i början och i slutet av sommaren, eftersom många vill åka under de perioderna. Söker man endast till en period och ett kollo är chansen lägre att man får en plats. För att öka chansen att få en plats rekommenderar vi att man söker till flera olika kollon samt flera olika perioder.

Vill man åka tillsammans med syskon eller kompisar så försöker vi tillgodose grupperna och kolloperioderna utefter det. Men det finns ingen garanti för att ditt barn får åka med ett syskon eller en kompis. Du kan skriva vilka syskon eller kompisar som ditt barn vill åka med i din ansökan.

När du fyller i ansökan ska du ange den årskurs som barnet går i nu på vårterminen. Du kan se vilka årskurser som kollogårdarnas olika perioder riktar sig till i kollokatalogen eller under ”Hitta kollo”.

Behöver ditt barn extra stöd i andra sammanhang så kan det vara aktuellt även på kollo. Om du vill ansöka om extra stöd till ditt barn eller har frågor och funderingar, hör av dig till Stockholms stads kontaktcenter som kan svara på frågor och hänvisa dig vidare till handläggare som utreder ansökan.

Kontaktcenter Stockholm:
E-post: kollo@stockholm.se
Telefon: 08-508 00 508

Mellan den 18 mars till den 8 april skickar vi ut erbjudande om kolloplats via e-post.

Om du får ett erbjudande om kolloplats har du åtta dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen.

  • Tackar du ja till erbjudandet blir anmälan bindande.
  • Tackar du nej till erbjudandet erbjuder vi platsen till annan sökande.

När anmälan blivit bindande kan du boka av platsen endast om ditt barn blivit sjukt. Du måste boka av skriftligt. Skicka med läkarintyg.

Under maj månad bjuder kolloarrangören in dig och ditt barn till ett informationsmöte. Under mötet kan ni ställa frågor, träffa personal och blivande kollokompisar, samt få veta tid och plats för resan till kollo.

Kollogården ansvarar för resan till och från kollot. En ledare från kollogården åker alltid med. Resan till kollo kan exempelvis ske med SL-buss eller inhyrd buss. Mer specifik information om resorna ges av kolloarrangören på informationsmötet i maj.

På kollo bor oftast fyra till sex barn tillsammans i ett rum. I samma hus som barnen sover finns det alltid en ledare som barnen kan vända sig till vid hemlängtan, sjukdom eller annat.

Både barn och ledare hjälps åt med att utföra praktiskt arbete på kollogården, som matlagning och städning. På vissa kollogårdar finns endast torrdass. Kontakta din kollogård om du vill veta mer.

Barn och ungdomar på kollo omfattas av stadens olycksfallsförsäkring, som är tecknad hos S:t Erik Försäkrings AB.

Kolloarrangören ansvarar för kolloverksamhetens genomförande. Ansvaret innebär bland annat att verksamheten ska ge barnen en trygg vistelse med god omvårdnad och tillsyn i ändamålsenliga lokaler och utrymmen.

Staden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Staden följer upp och granskar kvaliteten på de kolloplatser som upphandlats.

Har du synpunkter på kolloverksamheten kontakta respektive kolloarrangör eller din stadsdelsförvaltning.

Arrangören informerar dig om hur du ska göra för att söka jobb på kollot. Du hittar kontaktuppgifter till kollogårdarna på sidan Hitta kollo.

Uppdaterad