Avgifter för kollo

Här finner du information om hur mycket det kostar att åka på kollo, rabatter samt hur du betalar för kollo.

Vad det kostar att åka på kollo beror på

  • hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomst (före skatt)
  • hur många barn från hushållet som åker på kollo
  • antal dagar på kollot.

Du som ansöker behöver ange summan av de skattepliktiga inkomster per månad före skatt, som finns i ditt hushåll. Skattepliktig inkomst är till exempel lön, medan försörjningsbidrag och barnbidrag inte är skattepliktiga. Den vårdnadshavare som ansöker om kolloplats får också fakturan för kolloavgiften.

Avgift per barn och dag
Hushållets inkomst 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn
0–20 000 kr Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
20 001–30 000 kr 120 kr 96 kr 72 kr 48 kr
30 001–42 000 kr 250 kr 200 kr 150 kr 100 kr
42 001–52 000 kr 350 kr  270 kr 200 kr 140 kr
52 001 kr– 370 kr 285 kr 210 kr 150 kr

Om en vårdnadshavare har sökt plats för fler än fyra barn som åker på kollo betalar vårdnadshavaren enbart för fyra barn.

Exempel 1
Sammanlagd månadsinkomst: 18 000 kronor.
2 barn i 14 dagar: 2 x 0 x 14 = 0 kronor.

Exempel 2
Sammanlagd månadsinkomst: 23 000 kronor.
2 barn i 14 dagar: 2 x 96 x 14 = 2 688 kronor.

Exempel 3
Sammanlagd månadsinkomst: 46 000 kronor.
1 barn i 10 dagar: 1 x 350 x 10 = 3 500 kronor.

Syskonrabatt

Vårdnadshavare som söker kolloplats för fler än ett av sina barn kan få syskonrabatt. Det går inte att få syskonrabatt om olika vårdnadshavare ansöker om kolloplats för barn som är syskon.

Syskonrabatt, utan att vara syskon

Om ert hushåll består av fler än en vårdnadshavare och flera barn som inte är syskon så kan ni ändå få syskonrabatt. Ni kan då få syskonrabatt för det totala antalet barn i ert hushåll som ni söker plats för. För att få rabatt behöver du skicka ett mejl och tala om namnet på den andra vårdnadshavaren som också sökt kolloplats för sina barn. Skicka mejlet till:

kollo@stockholm.se 

Tänk på att ni båda behöver ange er gemensamma skattepliktiga hushållsinkomst i era ansökningar.

Sjukdom, frånvaro och fakturering

  • Om ditt barn blir sjukt och inte kan åka får du tillbaka avgiften om du har ett läkarintyg. Blir ditt barn sjukt under tiden på kollo och behöver avbryta vistelsen så betalar du endast för de dagar som barnet varit på kollo.
  • Vid frånvaro av andra anledningar, till exempel på grund av hemlängtan eller att barnet kom senare eller åkte hem tidigare av andra skäl, betalar du för hela kolloperioden.
  • Vi skickar fakturan i september. Den vårdnadshavare som ansöker om kolloplats får fakturan.

Uppdaterad