LSS-kollo för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Stockholms stad anordnar kolloverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi arrangerar kollo under sportlov, påsklov och sommarlov.

Katalog och ansökningsblankett för sommarlovet 2024

LSS-kollo, katalog sommarlov 2024 (pdf)

Ansökningsblankett för sommarlov (pdf)

Katalog och ansökningsblankett för sport- och påsklovet 2024

LSS-kollo, katalog sport- och påsklov (pdf)

Ansökningsblankett för sport- och påsklov (pdf)

Kollogården Ekbacken

Ekbackens kollogård kommer inte vara öppen under sport- och påsklov 2024. Istället kan ni som tidigare sökt denna gård söka Granhill eller Skogstorp som tar emot samma målgrupp. De gårdarna har verksamhet både under sport och påsklov 2024.

Ekbackens kollogård kommer vara öppen under sommaren 2024 och kommer finnas att välja i sommarkatalogen.

Delta på LSS-kollo

För att delta på LSS-kollo krävs biståndsbeslut (personkrets 1) av stadsdelsförvaltningen eller kommunen där den sökande bor. Är du intresserad av en plats på LSS-kollo, kontakta din handläggare.

LSS-kollo är i första hand öppna för personer som är bosatta i Stockholms stad, men överskottsplatser kan erbjudas till personer som bor i andra kommuner. 

I ansökan finns möjlighet att lämna önskemål och motivering om vilken kollogård man helst vill vistas på.

Om kollogårdarna

Våra kollogårdar ligger i natursköna miljöer. Att vistas på kollo innebär miljöombyte, roliga friluftsaktiviteter och social samvaro med andra. För föräldrar, syskon och andra anhöriga ger det en avlastning i vardagen.

Tillsammans med personalen formar kollodeltagarna verksamheten utifrån de egna önskemålen och behoven. På gårdarna finns möjlighet till varierande utomhus- och inomhusaktiviteter. Under vistelsen gör vi dagsutflykter tillsammans.

När vaken personal inte behövs på natten, sover alltid minst en ledare i närheten av deltagare. De flesta av ledarna har kunskap och erfarenhet av att arbete med personer som har en funktionsnedsättning.

Kollogårdarna har olika inriktningar anpassade efter deltagarnas ålder och funktionsnedsättning. I kollokatalogen beskriver varje kollogård sin verksamhet.

  • LSS-kollo placerar i första hand sökanden från Stockholms stad. Ansökningar från övriga kommuner kan erbjudas kollo i mån av plats.
  • Ansökan ska var beviljad av biståndshandläggare och innehålla LOV-nivå.
  • Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdatum behandlas i mån av plats. Om ni vill vara säkra på att vi har fått ansökan kan ni ringa till någon av oss några dagar efter att ni har postat ansökningarna och stämma av att ansökningarna har kommit in.

Skicka ansökningarna till:

Socialförvaltningen
LSS-kollo
Box 44
123 21 Farsta

Jobba på LSS-kollo

Varje år rekryteras cirka 250 personer som arbetar på LSS-kollo under sommaren och på loven. De flesta har kunskap och erfarenhet av arbeta med personer med funktionsnedsättning. Medelåldern för kolloledare är 25 år. Det är ett populärt och roligt jobb.

Är du intresserad att jobba på LSS-kollo är du välkommen att skicka ett personligt brev och meritförteckning till:

Socialförvaltningen
LSS-kollo
Box 44
123 21 Farsta

Frågor och svar om LSS-kollo

Information om erbjuden plats skickas ut till samtliga som erbjuds en kolloplats. Erbjudandet måste bekräftas inom en vecka. Bekräftelse sker genom att du fyller i bifogad svarstalong och skickar tillbaka talongen till socialförvaltningen.

Kostnad för deltagare bosatta i Stockholms stad: 51 kr/dag.

Bor ditt barn utanför Stockholms stad, kontakta LSS-handläggaren i din kommun, för att få reda på vad det kostar.

Där inget annat anges i katalogen, ordnar LSS-verksamheten resan till och från gården. Du får information om exakta tider från kolloarrangören.

Innan kollovistelsen informerar alla gårdar kollodeltagarna och deras anhöriga om just det kollot där du har fått plats. Informationen kan ske genom direktkontakt med deltagarna eller genom informationsmöte.

Det är viktigt att du som blir inbjuden till informationsmöte deltar på träffen för att träffa personal och kollokompisar.

På kollogårdarna finns enkel- eller flerbäddsrum. I katalogen finns information om logi på respektive gård.

På natten finns alltid en ledare som bor i anslutning till gästrummen dit kollodeltagarna kan vända sig om de behöver hjälp. Vid en del boenden finns även nattpersonal som är vaken och kan ge stöd.

Det serveras tre lagade mål mat om dagen: frukost, lunch och middag samt mellanmål och kvällsmål. Det är viktigt att du informerar kollot om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi, religion eller av andra skäl.

Kläder som du tar med dig på kollot ska tåla maskintvätt eftersom kollopersonalen tvättar kläder i maskin vid behov.

Tillsammans med erbjudande om plats bifogas förslag på utrustningslista. Fyll i listan och lägg den tillsammans med packningen, så underlättar det vid packningen inför hemresa. Kom ihåg att märka kläder tydligt med för- och efternamn.

Var rädd om de saker som ditt barn tar med till kollot. Gårdarna ansvarar inte för kontanter, värdesaker eller andra tillhörigheter som mobiltelefon, dator eller Mp3-spelare.

Fickpengar i form av kontanter har du möjlighet att lämna till personalen i märkta kuvert.

Kollodeltagarna omfattas av stadens rese- och olycksfallsförsäkring, som är tecknad hos AIG Europe. Försäkringen gäller under hela kollovistelsen samt resan till och från gården.

Tillsammans med besked om plats på kollo får du mer information om försäkringsvillkoren. Mer information kan även beställas från AIG Europe, telefon 08-506 920 00.

Socialnämnden i Stockholm är ansvarig för kolloverksamheten. Nämnden ansvarar för uppföljning och kvalitet på de gårdar som upphandlats. 

Uppdaterad