Barn som sitter på en äng med blommor i händerna.

Så funkar kollo – avgifter och vanliga frågor

Här finner du information om hur mycket det kostar att åka på kollo, rabatter samt hur du betalar för kollo.

Dessutom finns svar på vanliga frågor om kollo, exempelvis om man får åka tillsammans med kompisar eller syskon.

Kollo är ett sommarläger

Kollo är ett sommarläger för barn och unga. Barnen får komma ut i naturen, leka och träffa nya kompisar. De bor på kollogårdar eller båtar tillsammans med vuxna ledare som ser till att barnen har det bra och hittar på roliga aktiviteter. Kollo är en gammal tradition i Stockholm som funnits i över hundra år.

Så mycket kostar kollo

Vad det kostar att åka på kollo beror på

 • hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomst (före skatt)
 • hur många barn från hushållet som åker på kollo
 • antal dagar på kollot.

Du som ansöker behöver ange summan av de skattepliktiga inkomster per månad före skatt, som finns i ditt hushåll. Skattepliktig inkomst är till exempel lön, medan försörjningsbidrag och barnbidrag inte är skattepliktiga. Den vårdnadshavare som ansöker om kolloplats får också fakturan för kolloavgiften.

Avgift per barn och dag
Hushållets inkomst 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn
0–20 000 kr Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
20 001–30 000 kr 120 kr 96 kr 72 kr 48 kr
30 001–42 000 kr 250 kr 200 kr 150 kr 100 kr
42 001–52 000 kr 350 kr  270 kr 200 kr 140 kr
52 001 kr– 370 kr 285 kr 210 kr 150 kr

Om en vårdnadshavare har sökt plats för fler än fyra barn som åker på kollo betalar vårdnadshavaren enbart för fyra barn.

Exempel 1
Sammanlagd månadsinkomst: 18 000 kronor.
2 barn i 14 dagar: 2 x 0 x 14 = 0 kronor.

Exempel 2
Sammanlagd månadsinkomst: 23 000 kronor.
2 barn i 14 dagar: 2 x 96 x 14 = 2 688 kronor.

Exempel 3
Sammanlagd månadsinkomst: 46 000 kronor.
1 barn i 10 dagar: 1 x 350 x 10 = 3 500 kronor.

Syskonrabatt

Vårdnadshavare som söker kolloplats för fler än ett av sina barn kan få syskonrabatt. Det går inte att få syskonrabatt om olika vårdnadshavare ansöker om kolloplats för barn som är syskon.

Syskonrabatt, utan att vara syskon

Om ert hushåll består av fler än en vårdnadshavare och flera barn som inte är syskon så kan ni ändå få syskonrabatt. Ni kan då få syskonrabatt för det totala antalet barn i ert hushåll som ni söker plats för. För att få rabatt behöver du skicka ett mejl och tala om namnet på den andra vårdnadshavaren som också sökt kolloplats för sina barn. Skicka mejlet till:

kollo@stockholm.se 

Tänk på att ni båda behöver ange er gemensamma skattepliktiga hushållsinkomst i era ansökningar.

Sjukdom, frånvaro och fakturering

 • Om ditt barn blir sjukt och inte kan åka får du tillbaka avgiften om du har ett läkarintyg. Blir ditt barn sjukt under tiden på kollo och behöver avbryta vistelsen så betalar du endast för de dagar som barnet varit på kollo.
 • Vid frånvaro av andra anledningar, till exempel på grund av hemlängtan eller att barnet kom senare eller åkte hem tidigare av andra skäl, betalar du för hela kolloperioden.
 • Vi skickar fakturan i september. Den vårdnadshavare som ansöker om kolloplats får fakturan.

Vanliga frågor och svar om kollo

 • Barn som bor och är folkbokförda i Stockholms stad och går i skolan i årskurs 1–9 kan söka kollo.
 • Vill man åka tillsammans med syskon eller kompisar så försöker vi tillgodose grupperna och kolloperioderna utefter det. Men det finns ingen garanti för att ditt barn får åka med ett syskon eller en kompis. Du kan skriva önskemålet i din ansökan.
 • Barn som bor i annan kommun än Stockholm stad kan i mån av plats söka kollo direkt hos kolloarrangören, kontakta respektive kolloarrangör för mer information om en eventuell kolloplats. Kontaktinformation till arrangörerna hittar du på sidan "Hitta kollo".

Varje år söker tusentals barn till kollo via Stockholms stad och tyvärr går det inte att garantera att alla barn får en plats. Platser tilldelas så att varje grupp som åker till kollo får en jämn fördelning mellan kön, ålder och antal barn per stadsdelsområde.

Det är mycket svårare att få en kolloplats i början och i slutet av sommaren, eftersom många vill åka under de perioderna. Söker man endast till en period och ett kollo är chansen lägre att man får en plats. För att öka chansen att få en plats rekommenderar vi att man söker till flera olika kollon samt flera olika perioder.

Vill man åka tillsammans med syskon eller kompisar så försöker vi tillgodose grupperna och kolloperioderna utefter det. Men det finns ingen garanti för att ditt barn får åka med ett syskon eller en kompis. Du kan skriva vilka syskon eller kompisar som ditt barn vill åka med i din ansökan.

När du fyller i ansökan ska du ange den årskurs som barnet går i nu på vårterminen. Du kan se vilka årskurser som kollogårdarnas olika perioder riktar sig till i kollokatalogen eller under ”Hitta kollo”.

Behöver ditt barn extra stöd i andra sammanhang så kan det vara aktuellt även på kollo. Om du vill ansöka om extra stöd till ditt barn eller har frågor och funderingar, hör av dig till Stockholms stads kontaktcenter som kan svara på frågor och hänvisa dig vidare till handläggare som utreder ansökan.

Kontaktcenter Stockholm:
E-post: kollo@stockholm.se
Telefon: 08-508 00 508

Mellan den 18 mars till den 8 april skickar vi ut erbjudande om kolloplats via e-post.

Om du får ett erbjudande om kolloplats har du åtta dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen.

 • Tackar du ja till erbjudandet blir anmälan bindande.
 • Tackar du nej till erbjudandet erbjuder vi platsen till annan sökande.

När anmälan blivit bindande kan du boka av platsen endast om ditt barn blivit sjukt. Du måste boka av skriftligt. Skicka med läkarintyg.

Under maj månad bjuder kolloarrangören in dig och ditt barn till ett informationsmöte. Under mötet kan ni ställa frågor, träffa personal och blivande kollokompisar, samt få veta tid och plats för resan till kollo.

Kollogården ansvarar för resan till och från kollot. En ledare från kollogården åker alltid med. Resan till kollo kan exempelvis ske med SL-buss eller inhyrd buss. Mer specifik information om resorna ges av kolloarrangören på informationsmötet i maj.

På kollo bor oftast fyra till sex barn tillsammans i ett rum. I samma hus som barnen sover finns det alltid en ledare som barnen kan vända sig till vid hemlängtan, sjukdom eller annat.

Både barn och ledare hjälps åt med att utföra praktiskt arbete på kollogården, som matlagning och städning. På vissa kollogårdar finns endast torrdass. Kontakta din kollogård om du vill veta mer.

Barn och ungdomar på kollo omfattas av stadens olycksfallsförsäkring, som är tecknad hos S:t Erik Försäkrings AB.

Kolloarrangören ansvarar för kolloverksamhetens genomförande. Ansvaret innebär bland annat att verksamheten ska ge barnen en trygg vistelse med god omvårdnad och tillsyn i ändamålsenliga lokaler och utrymmen.

Staden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Staden följer upp och granskar kvaliteten på de kolloplatser som upphandlats.

Har du synpunkter på kolloverksamheten kontakta respektive kolloarrangör eller din stadsdelsförvaltning.

Uppdaterad